Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

DJ Erni - Mgr. Ernest Balázs

Stužkové slávnosti

"Navždy sa zachová v pamäti stužková..."

Je to pravda, ale iba ak je zverená do rúk profesionála. Stužková slávnosť je jednou z mála udalostí v živote, ktoré sa konajú iba raz. Plesy, firemné večierky, rodinné oslavy, diskotéky, rôzne party, podujatia súvisiace so zvukom a hudbou a niekedy aj svadby prežijeme opakovane. Stužková slávnosť je ale naozaj iba raz v živote, preto si na nej treba dať záležať.

Je špecifická zložením hostí (profesorský zbor, rodičia, študenti - rôzne vekové kategórie), aj priebehom - nástup, šerpovanie, stužkovanie, študentská hymna Gaudeamus, príhovory študentov, príhovory rodičov a profesorov, rodičovský a profesorský tanec, pestrý program študentov, odovzdávanie daru triednemu profesorovi, zapaľovanie sviečok... Aj kvôli týmto špecifikám je dobré zveriť stužkovú do rúk profi DJ - a so skúsenosťami.

Pri stužkovej slávnosti je dôležité aj technické zabezpečenie - k tomuto podujatiu disponujem tromi kvalitnými bezdrôtovými mikrofónmi, ktoré sa využívajú aj pri študentskom programe. Aj pri stužkovej slávnosti svojimi moderátorskými vstupmi usmerňujem dianie a prispievam k príjemnej atmosfére na podujatí. Disponujem aj bohatým hudobným archívom a pri výbere hudby sa dokážem prispôsobiť rôznym vekovým kategóriám. Svoj archív často využívam aj pri študentskom programe.

Snažím sa, aby stužková slávnosť pre všetkých hostí zostala v pamäti ako jedinečná a nezabudnuteľná, s výbornou hudbou a zábavou. 


TOPlist